Reconnective Healing®
Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení je metoda frekvenčního (nebo i informačního) léčení, kterou přinesl doktor Eric Pearl. Je to účinná forma spojení s léčivým spektrem frekvence, která obsahuje energii, informace a světlo na vysoké úrovni a dosahuje velmi zajímavých výsledků

Tato metoda bývá často spojena s nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a dalších moderních výzkumů.
Pomocí naladění na tyto frekvence léčení můžete dosáhnout rozsáhlých změn ve svém životě.
Toto spojení harmonizuje celé tělo a propojuje jej s původní rovinou zdraví a rovnováhy.

Rekonektivní léčení je návrat do původního stavu harmonie a zdraví. Působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky. Vyladí naše tělo na úrovni základní frekvence zdraví a napraví chyby v energo-informačním systému našeho těla i psychiky. Jinými slovy vymaže ze systému původní chybu, která je příčinou nerovnováhy v těle a tím jí vyléčí na úrovni mentální, emocionální i fyzické. Je to návrat k sobě na nejhlubší úrovni.

Spojení s touto frekvencí je velmi intenzivní a mnoho lidí při tom zažívá hluboké, individuální prožitky.

Můžete využít tuto metodu pro léčení konkrétního problému ve Vašem těle nebo jen jako regenerační terapii, která Vás revitalizuje.

Sezení trvá 30 minut. Jedná se o bezdotekové léčení.

Zpravidla se dělají 1 - 3 sezení během jednoho týdne. To je nejoptimálnější forma. Nejedná se o dlouhodobou léčebnou kůru, při které budete muset docházet půl roku a utrácet své peníze.
Tak jako u klasické medicíny nejsme schopni nikdy zaručit 100% výsledek pro každého, ale výsledky jsou více než překvapivé u velkého množství pacientů, tam kde klasická medicína selhává.

Léčení provádí terapeut s mezinárodní certifikací a kvalifikací.

Další informace pro ty, kteří chtějí číst dále :

„Na zemi i nebi je více věcí, o kterých jsi ani nesnil” (W.Shakespeare, Hamlet, dějství první, scéna pátá) Kolikrát v životě jste slyšeli, že “…jsou věci mezi nebem a zemí”? Kolikrát v životě jste řekli, že “…jsou věci mezi nebem a zemí”? 

Všichni podvědomě víme, že skutečně jsou věci mezi nebem a Zemí. Řadili jsme sem vždy to, co jsme neuměli svými pěti smysly a logickou myslí uchopit, či vysvětlit.
A když si vzpomenete, tak zjistíte, že to bylo vždy z vašeho pohledu tak trochu zázračné. Nevysvětlitelná uzdravení, neuvěřitelná setkání, nečekané štěstí, láska na první pohled, …. a tak byste mohli pokračovat ještě dlouho než byste si vybavili, co všechno jste přiřadili k tomu „ ..mezi nebem a Zemí“.

Dnes už vím, že mezi nebem a zemí, jsou i axiotonální linie.

Dálnice, které spojují planety a Zemi, energetické dráhy, které nás spojují s Vesmírem. Tyto linie tvoří neviditelnou síť, která spojuje lidské bytosti s ostatními bytostmi a mezi sebou navzájem.
Jsou to linie, které nesou světlo a informace. Jsou to linie, které nám umožňují spojit se s léčivými frekvencemi, s informacemi pro transformaci a regeneraci našich těl a myslí.

“Rekonektivní léčení je forma léčení, která je zde na planetě vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s celým vesmírem, stejně jako nás znovu spojuje s celým naším bytím a s tím, kdo jsme. Předpokládá se, že je schopné nás napojit na vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex léčivých frekvencí, ale dost možná přes zcela nové pásmo. Realita jeho existence se už jasně ukázala jak v praxi, tak i ve vědeckých laboratořích.“
(Dr. Eric Pearl)

 

Rekonektivní léčení je často zkušenost, která mění život., tohle léčení není pouze fyzické, pouze mentální, pouze emocionální, ale je to léčení, které obsahuje evoluci vašeho samotného bytí a vaší esence.

Můžete vůbec poprvé zažít nové, všeobsažné spektrum léčení. Takové, které nejenom obsahuje, ale také přesahuje všechny známé techniky a jejich omezení. Je zcela odlišné od Reiki, nebo jakékoliv jiné léčitelské techniky, která byla kdy známá.

Rekonektivní léčení probíhá v rovině přenášení Světla a Informací a znovupropojuje celou vaši bytost i na těch nejjemnějších úrovních s léčivými frekvencemi Vesmíru, a vrací vás do stavu harmonie.
Vaše spojení s těmito léčivými frekvencemi, začíná během vašeho sezení a pokračuje i poté, co odejdete.
Z celého světa přicházejí zprávy o vyléčení z vážných onemocněni včetně rakoviny, nemocí souvisejících s AIDS, epilepsie, syndromu chronické únavy, roztroušené sklerózy, revmatismu a osteoartritidy, mozkové obrny a mnoha mentálních a emocionálních postižení. Pro rodiče dětí školou povinných je dobrou zprávou, že rekonektivní léčení pomáhá i dětem které trápí různé   “dis.….e a hyperaktivita. Po rekonektivním léčení se zvyšují nejen fyzické, ale i duševní schopnosti.

Rekonektivní léčení lze aplikovat nejen u lidí, ale i zvířat a rostlin. Jedna malá perlička: v USA prý bylo zakázáno THE RECONNECTIVE HEALING® u dostihových koní, protože je považováno za doping.

“Pokud máte štěstí, přijde vaše léčení ve formě, kterou očekáváte. Pokud máte opravdové štěstí, přijde vaše léčení ve formě, o které jste ani nesnili? V takové, kterou má Vesmír na mysli právě pro Vás.“ (Dr. Eric Pearl)

Někdy proběhne vyléčení během jediného sezení, někdy je zapotřebí více sezení a čas, než se léčení a změny projeví. To, co vyžaduje “čas”, je, abyste se “rozhodli” akceptovat léčení.
Obecně se doporučuje, abyste uvážili tři sezení s touhle Inteligentní léčivou silou. Z vlastních zkušeností vím, že každé léčení je jiné, často se však něco obzvlášť speciálního stává během třetího sezení.

Další případné sezení Rekonektivního léčení se doporučijí po 3 měsících, protože všechno chce svůj čas a tak je dobré nechat všechny procesy v těle doběhnout  Na zdravotní problémy které se už táhnou roky a nebo jsou velmi rozsáhle, je nutné opakovat sezení víckrát, ale je to velmi individuální  


Jakmile jste zažili jedno nebo více sezení THE RECONNECTIVE HEALING®? Rekonektivního léčení vlastníte svoji změnu, své léčení, svoji evoluci.

Zdroj: Eric Pearl Reconnection ? Návrat k léčivé energii a www.thereconnection.com

Mnoho vědeckých studií měřilo a potvrdilo efekty Rekonektivního léčení.

Hmatatelné a fyziologické změny jsou pravidelně pozorovány jak na straně praktiků, tak na straně příjemce Rekonektivního léčení. Studie Dr. Konstanina Korotkova uvádí, že biologické pole, které obklopuje lidské tělo, je po působení frekvencemi Rekonektivního léčení silnější a celistvější. Quiescence (vnitřní klid) je vyhledávaným stavem vědomí, kterého lidé dosahují často až po desítkách let meditací. Je pozoruhodné, že praktici Rekonektivního léčení vstoupí do tohoto stavu bezprostředně v momentu, kdy začnou pracovat s frekvencemi Rekonektivního léčení.

Karla Saoudi Šťastná - Léčivá energie, Jiráskova 275 - Čížkovice | +420 777 873 227 | +420 602 940 905 | sarlot-111@seznam.cz | karla@lecivaenergie.eu

O cookies | GDPR