Ceník

Rekonektivní léčení (Reconnective Healing™)

  • 1 až 3 sezení, jsou doporučena na za sebou jdoucí dny, není vhodný odstup více než jeden týden 
  • hojení všech úrovní - duševní, emocionální, duchovní a fyzické 
  • hojení bude pokračovat dlouho po skončení sezení 
  • 1 sezení 700,- Kč- za přímé sezení ( velice dobré vlakové i autobusové spojení ) i sezení na dálku, které je stejně účinné neli víc.

Reconnection™ (The Reconnection)

  • 1 až 3 sezení Reconnective Healing™ jsou doporučena před provedení Reconnection™ 
  • vždy ve 2 sezeních v za sebou jdoucích dnech, nesmí být odstup delší než ob 1 den 
  • hojení všechny úrovní - duševní, emocionální, duchovní a fyzické 
  • hojení bude pokračovat dlouho po skončení sezení 
  • poplatek $333 nebo v Kč přepočet dle platného kurzu

Terapie EFT

1 sezení 1000,- Kč

Důležité informace:

Frekvence Reconnection je možné sdílet jak osobně tak na dálku.
Můžete být třeba i na druhé straně planety Země.
Toto světlo a informace si k Vám najdou cestu.
Cena za jedno sezení je smluvní.

Každý člověk má právo na zdraví a spokojenost ve svém životě. 
Jelikož v současné době stále více lidí vyhledává alternativní metody pro nastolení rovnoháhy svého života, rozhodla jsem se, že cena za Rekonektivní léčení bude vždy individuální k možnostem každého z Vás. Může tedy více lidí poznat a zažít to nádherné setkání s Reconnection.
Jestliže se nacházíte ve finanční tísni a situace Vám nedovoluje investovat finanční prostředky do tohoto léčení, přečtěte si, prosím, níže další možnosti odměny pro praktika Rekonektivního léčení.
Čas věnovaný každému klientovi je velmi cenný a je jen na Vás pro jaký druh odměny se rozhodnete a i jakou finanční odměnu v podobě daru jste ochotni nabídnout praktikovi Rekonektivního léčení ( Např. ceny v ČR se pohybují cca od 1.500 do 2.700,- Kč/sezení ).
Váš spravedlivý výběr je jen na Vás.

Cenu za sezení si můžete ještě snížit, pokud přivedete dalšího klienta, je důležité, aby se tahle informace rotšířila co nejvíce mezi co nejvíce lidí, aby věděli, že je tady něco, co jim může velice zlepšit nejen jejich zdraví a i celý život.

Platba v naturáliích či protislužbou

Jelikož v současné době mají někteří lidé omezené finanční prostředky, které by mohli vynaložit na doplňkové či alternativní terapie, nabízím i možnost oplatit mi za čas, který Vám věnuji při Rekonetivním léčení, například v podobě naturálií či protislužbě. V takovém případě se vždy s klientem domluvím na možnostech odměny v jiné podobě, než finanční. Jestliže jste šikovní a můžete oplatit protislužbou, kterou potřebuji, bude to pro obě strany určitě zajímavé.

Rekonektivní léčení jako dar

V současnosti poskytuji tento dar jen dětem (v případě že si sezení zároveň objedná dospělá osoba, která tak alespoň pozná RL), protože jsou přístupné všemu bez předsudků, dospělý člověk když dostane něco zadarmo, tak si toho podvědomně neváží a v podstatě to odmítá, což je pro mě zbytečná práce a námaha a to není k ničemu dobré. Prostě je potřebná výměna energií.

Jak je to s placením za služby léčitelům apod.?

Někdy se setkávám s názorem, že se za služby od léčitelů, kartářů apod. platit nemá. Že se mají poskytovat zdarma. Ale proč? Kde se toto přesvědčení u lidí bere? Ani v historii to tak nikdy nebylo. Ve všech kulturách platili šamanům, kmenovým kouzelníkům a jim podobným za duchovní služby, a tito lidé vyžadovali i zvláštní úctu a bylo všem jasné pravidlo, že tito lidé se mají obdarovávat. Na živobytí si nevydělávali - služby poskytovali podle vlastního uvážení. Ale jejich okolí by si nikdy nedovolilo něco takového požadovat. Platilo pravidlo, že majetnější platili víc a šaman se staral o celé společenství. Tedy léčil a poskytoval služby tak, aby bylo společenství funkční a prosperovalo jako celek.
V dřívějších dobách, když šli lidé k léčiteli, kartářce či věštci pro radu, nikdy nechodili s prázdnýma rukama, nesli s sebou třeba kus uzeného, vejce, slepici apod.. I to je způsob placení za službu, i když v naturáliích. Na venkově byla také dost obvyklá sousedská výpomoc, třeba při opravě domu, při práci na poli. To všechno znamenalo pro obdarovanou osobu faktickou hodnotu.

Peníze nesou vlastně jakousi energii, která se v nich odráží. Je to kreativní energie práce, služeb všech lidí, kteří pracují. Jestliže věnujeme čas nějaké činnosti, která je pro ostatní pozitivním přínosem, tak by tato činnost měla být dle zákonů Vesmíru oceněna. A je jedno, zda v podobě peněz, protislužby či v podobě naturálií.

Lidé nejčastěji argumentují tím, že je to dar od boha a proto má být zdarma. Jenže lidé si neuvědomují, že dar léčitelství nám byl dán všem a je jen na nás, zda tyto schopnosti rozvineme, či necháme spát. Všichni jsme potomci bohů a jestliže si toto uvědomíme, tak dokážeme zázraky jak na této Planetě Zemi tak v celém Vesmíru.

Každý, kdo se věnuje duchovní práci, se vzdělává a musí se mnoho věcí naučit, aby byl přínosem pro lidi, kteří k němu přicházejí s žádostí o radu či pomoc. Žijeme ve světě, kde se práce ohodnocuje většinou penězi a jestliže léčitel se této činnosti věnuje naplno, tedy je to jeho hlavním zaměstnáním, tak je neetické si myslet, že by měl svůj čas věnovat lidem zadarmo.

Vezměte si například dobrého psychologa. Ten má také dar od boha, který rozvinul na fakultě. Je to dar rozpoznat a správně se podívat na situace, které klient řeší a najít společnou cestu, aby opět mohl žít svůj život ve spokojenosti. Je to dar od boha a nikdo se nepozastaví nad tím, že psychlog pracuje za peníze. Zpěvák ten má zase talent přinášet radost lidem svým zpěvem, je to také dar od boha a nikoho nenapadne, že by měl koncertovat zdarma. A spisovatel? Má dar od boha správně skládat k sobě slova a z nich krásné knihy. Napadne snad někoho, že by za svá díla neměl dostat zaplaceno? Nenapadne, nikdo nad tím takto neuvažuje!

Kartáři, věštci a léčitelé musí také z něčeho žít, jako ostatní lidé. Platit nájem, služby, jídlo atd. Když budou služby poskytovat zdarma, musí mít další práci, která je bude tedy živit. Svůj čas pak věnují klientům logicky mnohem méně, pouze ve svém volném čase. Když si uvědomíme, že zhruba 60 hodin týdně stráví v práci a na cestě do ní, 56 hodin spánkem, péče o vlastní domácnost a rodinu zabere cca 4,5 hodiny denně. Zbývá asi 20 hodin týdně (to je necelé 3 hodiny denně). Ale ještě by tam měl být nějaký čas na osobní záliby, kterými bude dobíjet vlastní baterky. Takže jim zbyde čas tak na 2-4 klienty za týden. Pokud čas, který musí být v práci, která je živí, budou moci poskytnout klientům, mohou tak svým „darem od boha“ pomoci mnohem většímu počtu lidí, kteří to potřebují.

Ale je tu ještě další aspekt a tím je, že vznikne nerovnováha v energiích. Když něco vydávám, tedy odvedu nějakou práci, ať už fyzickou nebo duševní, tak bych měl i energii přijímat. V případě, že pouze vydávám, vzniká energetický dluh a beru i možnost ostatním lidem dávat.
Je opravdu na každém, zda chce ohodnotit čas terapeuta či léčitele a zachovat tak rovnováhu v energiích.

Karla Saoudi Šťastná - Léčivá energie, Jiráskova 275 - Čížkovice | +420 777 873 227 | +420 602 940 905 | sarlot-111@seznam.cz | karla@lecivaenergie.eu

O cookies | GDPR