Ohlasy

O metodě „The Reconnection“ jsem se dozvěděla před několika měsíci z internetu při hledání možností mentálního léčení, které považuji za primární při léčbě chronických a déle trvajících nemocí. Tato metoda mě velmi oslovila, ale blíže jsem se s ním seznámila, až když jsem ji sama potřebovala. Cesta osudu mě dovedla k paní Karle Saoudi Šťastné, kterou jsem si vybrala pro mé znovunapojení Reconnection.
V předem domluveném termínu jsem prožila emocionální zážitek, který slova nemohou vůbec plně vyjádřit. Důležité je uvést, že jsem Reconnection - mé znovu napojení prožívala v meditaci - tedy v mozkové rovině alfa, a že již před tímto napojením jsem ušla určitou cestu duchovního vývoje a systematické práce na sobě.

Reconnection jsem na fyzickém těle prožívala velmi silnými příjemnými pocity vlnových přílivů energie (mravenčení téměř po celém těle), ale ještě silnější zážitky byly obrazové vjemy podvědomí, které byly spojeny s myšlenkovými odpověďmi na moje mentální návyky, které v důsledku vedou k onemocnění, které se mě konkrétně týká. Nejsilnější obrazový a emocionální zážitek byla velká brána, která se přede
mnou otvírala a za ní svítilo tak jasné, bílé světlo, že jej mohu přirovnat jen ke Slunci. Bylo oslnivě bílé, ale nepálilo, pouze nepředstavitelně svítilo a bylo mi příjemné do něj vstupovat. Když jsem do světla vešla, měla jsem pocit „trychtýře“, který mě hrnul doprostřed, kde byl tmavý zužující se otvor. Lehce jsem se dostala na druhou stranu, kde jsem měla sama ze sebe pocit nehmotné substance pohybující se ve vakuu. Byl tam neuvěřitelný klid a mír. Toto byl nejsilnější zážitek, ale zážitků bylo během sezení mnoho : měla jsem pocit, že mi z temene hlavy vyrůstá bílý květ, který se otvírá, nebo mi na hlavu dopadá hvězdný prach, který mi způsobuje fyzické mravenčení, viděla jsem stádo nádherných pádících koní. Používám slovo „viděla“, avšak obrazy jsem neviděla očima, ale mentálně - stejně jako „vidíme“ své sny, když spíme.

Zároveň mi hlavou běžely myšlenky, které jsou myslím důležité pro každého člověka: „ Jsi boží bytost, světlo, kterému se nemůže nic stát. Smrt není nic, je to jen změna v životě duše, je to jen konec jedné hmotné formy, nic víc. Raduj se z daru tvého života, dávej lásku a přijímej vše, jak přichází“. 

Pokud se někdo pro The Reconnection rozhodne, přeji mu ať i jemu se dostane odpovědí na jeho problémy a prožije stejně krásné nezapomenutelné pocity, která jsem získala při tomto zážitku já.
Mariane W.

Dobrý den paní Karlo, děkuji Vám moc za léčení mé maminky, která byla po MP  ochrnutá a nepoznávala nás a ani nevěděla, kde je a co se s ní děje, po Vašem léčení se velice rychle uzdravovala a dnes už je zase čiperná jako dřív. Moc Vám děkuji a přeji Vám, aby se všichni Vaši klienti uzdravovali stejně rychle jako moje maminka.

Vaše Jana

Karla Saoudi Šťastná - Léčivá energie, Jiráskova 275 - Čížkovice | +420 777 873 227 | +420 602 940 905 | sarlot-111@seznam.cz | karla@lecivaenergie.eu

O cookies | GDPR