Nabídka léčení a osobní transformace

Společné informace pro oba typy sezení

Rekonektivní léčení (Reconnective Healing™)

 • poskytuje praktik, který má Level I a II a vyšší 
 • může být použito i jako hojení na dálku 
 • záměr je přijmout hojení - zmenšit / odstranit neklid 
 • 1 až 3 sezení, jsou doporučena na za sebou jdoucí dny, není vhodný odstup více než jeden týden 
 • hojení všech úrovní - duševní, emocionální, duchovní a fyzické 
 • hojení bude pokračovat dlouho po skončení sezení           

Reconnection™ (The Reconnection)

 • poskytuje praktik, který má Level III a vyšší 
 • musí být provedeno osobně, nemůže být použito jako hojení na dálku 
 • záměr je opětovně se spojit Universum pro osobní povýšení a proces vývoje. Toto se bude stále vyskytovat dlouho po skončení sezení. Reintegrace Vaší životní cesty k plnění Vašeho životního účelu, Vaší nejvyšší kapacitě. 
 • 1 až 3 sezení Reconnective Healing™ jsou doporučena před provedení Reconnection™ 
 • vždy ve 2 sezeních v za sebou jdoucích dnech, nesmí být odstup delší než ob 1 den 
 • hojení všechny úrovní - duševní, emocionální, duchovní a fyzické 
 • hojení bude pokračovat dlouho po skončení sezení 
 • poplatek $333 USD nebo v Kč podle platného kurzu  / zahrnuje 2 sezení 

Během léčebných sezení leží pacient na masážním lehátku (oblečený, na zádech a se zavřenýma očima). Tato poloha je ideální pro vnímání prožitků a vjemů, které jsou důležitou a nedílnou součástí reintegračních léčení. Abyste se o tyto vjemy nepřipravili, je vhodné maximálně uvolnit tělo i mysl, oprostit se od přemýšlení nad běžnými starostmi. Ideální je soustředit svou pozornost dovnitř svého těla a vnímat vše, co vám bude připadat neobyčejné. Doporučuji pohodlný oděv, v co nejvyšší možné míře se vyhnout použití čehokoliv parfémovaného (parfémy, deodoranty, mýdla, krémy).
To, že se ve vašem těle začíná něco dít poznáte podle chvění svých víček. Jde o bezděčnou a vůlí neovlivnitelnou reakci, k níž dochází při spojení s léčivými energiemi.
Když se později dostanete až do trassenzorického stavu, může se vám stát, že uvidíte různé barvy, budete cítit vlny energie procházející vašim tělem, můžete cítit teplo či chlad, velmi citliví pacienti dokonce mohou mít pocit, že se jich někdo dotýká (jedná se však pouze o pocit, léčení reintegračními energiemi je naprosto bezkontaktní). Pacienti také často cítí zvláštní vůně (proto je vhodné se vyvarovat umělých parfémů, které by tyto vjemy mohli rušit ( dnes už ale vím, že to není vždycky nutné ),   často dochází ke zpomalení a zklidnění dechu, zpomalení či úplné vymizení polykacího reflexu, k nekoordinovaným záškubům a pohybům končetin (zejména prstů na rukách). Častým jevem je točení hlavy, kručení v břiše, slzy či smích.
Všechny tyto i jiné reakce jsou naprosto v pořádku, nemějte z nich, prosím, jakkoliv provinilý pocit. Jsou nedílnou a fascinující součástí procesu Reconnection.

Terapie kvantového dotyku Metrixu

Provádím čištění pomocí kvantové terapie TKDM, je rychlejší než pomocí EFT, čistí se vztahy rodiče, sourozenci, spolužáci, partneři, děti atd. 

Karla Saoudi Šťastná - Léčivá energie, Jiráskova 275 - Čížkovice | +420 777 873 227 | +420 602 940 905 | sarlot-111@seznam.cz | karla@lecivaenergie.eu

O cookies | GDPR