The Reconnection®

The Reconnection (Znovu-napojení) je evoluční proces, který nás vrací do stavu přirozené harmonie, zdraví a rovnováhy ve všech oblastech. Mnoho lidí zažije po Reconnection trvalé změny na mnoha úrovních.

Reconnection je spojení s frekvencemi, které jsou zde v prostoru stále a naladit se na ně může v podstatě každý. Jakmile naše tělo tyto frekvence cítí, vzpomene si na to, že tuto úroveň harmonie a zdraví zná a začne se do tohoto stavu přirozené harmonie vracet.

U někoho se to projeví tím, že se vyléčí z problémů na fyzické úrovni, u někoho tak, že si dá dohromady po letech vztahy s rodiči, někdo začne dělat práci, kterou vlastně vždy chtěl dělat a někdo se celkově zklidní a prohloubí své vnímání ve všech oblastech a to mu způsobí změny v celém jeho životě.
The Reconnection je o návratu k sobě. Pro každého je proto ten proces po sezeních jiný a individuální.

Tento proces se dělá jednou za život a nemusí se opakovat. Při The Reconnection dochází k propojení energetických drah v našem těle s energetickými dráhami, které jsou v prostoru kolem nás. Tím dojde k znovu napojení a k celistvosti. Reconnection má dopad na fyzickou, psychickou, mentální, emocionální i duchovní rovinu.

Je vědeckými měřeními prokázaná změna ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měřeních v laboratořích bylo zjištěno, že během působení frekvencí na tělo proudí do našeho těla obrovské množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě.

  • Reconnection zpomaluje i zastavuje proces stárnutí našeho fyzického těla.
  • Lidé se výrazně zklidní a přeorganizují svůj život směrem k harmonii.
  • Lidé bývají více spokojení a efektivní.
  • Obecně lidé po The Reconnection mívají lepší vztahy se svými blízkými i lidmi ve svém okolí.
  • The Reconnection snižuje hladinu vnitřního stresu, vrací organismu rovnováhu a zdraví a navyšuje energii v našem těle.

Po The Reconnection jsme trvale a celistvě napojení. Dochází k harmonizaci všech aspektů v našem životě. Ale to je spojeno i s rozpadem některých starých věcí a vzorců v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energo-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní.

Mnoho lidí zažije razantní změny ve svém životě, směrem k harmonizaci a navýšení vědomí.

Lidé to často popisují jako nárust životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směrování k věcem, které vždycky v podstatě chtěli dělat.

Reconnection je i z pohledu zážitku během těch 2 dnů, kdy se provádí velmi zajímavý a každý si ho prožije individuálně. To důležité je ale to, co se děje potom.

Celý proces se dělá ve 2 dnech. Jeden den je to cca 30 – 40 minut a druhý den cca 45 minut.
Musí být dokončen v rozsahu 3 nocí.

Je zde důležitá i cena. Cena obsahuje frekvenci 333, což je v součtu číslo 9 a to je číslice, která znamená ukončený proces.

V naší zemi je to přepočet z 333 USD, což je cca  8.065,- Kč k 24.2.2015

V poslední době dochází k poklesu kurzu koruny vůči americkému dolaru a tak i cena je trochu vyšší, tak jako u jiných služeb a zboží, které jsou původně účtované v USD.

 Tato cena musí být zaplacena, aby byla dodržena výměna hodnot (Fair Money Exchange) a aby proces zobrazoval harmonii i v této oblasti.

Velice zajímavé jsou zkušenosti klientů, kteří podstoupili Reconnection

Lidé bez práce dostávají nabídky zaměstnání. Lidé bez partnera potkávají životní lásku. Vleklé soudní spory jsou úspěšně ukončeny. Zlepšují se partnerské vztahy, které dostávají úplně nový náboj. Mizí problémy s dětmi, rodiči, kolegy, nadřízenými, podřízenými. Studenti úspěšně skládají zkoušky, dokončují studium a nachází uplatnění.
A to vše v té míře v jaké jste schopni se otevřít novým frekvencím.
Já sama jsem po znovu napojení našla svou životní lásku, vlastní bydlení, spoustu dobrých přátel, životní energii, také práci která mě baví a šťastný život s každodenními radostmi.
Vesmír nás velmi ovlivňuje ať chceme nebo nechceme. Tak proč nevyužít jeho sílu ke svému prospěchu a duševnímu a tělesnému růstu.
Více se můžete dočíst v knize Erica Pearla Reconnection? Návrat k léčivé energii.
Nebo se můžete objednat přímo k Vašemu vlastnímu znovunapojení a prožít tento úžasný zážitek sami na sobě, svých pocitech a hlavně svých životních proměnách a zázracích.

Jak probíhá sezení?

Během sezení budete ležet na masážním lehátku (oblečeni a na zádech se zavřenýma očima). Tato poloha je ideální pro vnímání prožitků a vjemů, které jsou důležitou a nedílnou součástí rekonektivního léčení a v této poloze se lépe uvolníte a můžete relaxovat. V případě, že vám zdravotní stav nedovolí ležet na lehátku, najdeme pro Vás vhodnou polohu, ve které se budete cítit příjemně.
Abyste se o tyto příjemné vjemy nepřipravili, je vhodné maximálně uvolnit tělo i mysl, oprostit se od přemýšlení nad běžnými starostmi. Ideální je soustředit svou pozornost dovnitř svého těla a vnímat vše, co vám bude připadat neobyčejné. Pozorujte a všímejte si všeho, co bude přicházet a otevřete se všemu co přijde. Klienti vnímají setkání s frekvencemi velmi pozitivně a cítí se velmi příjemně až blaženě. Nemusíte dýchat nějakým speciálním způsobem, ani si vizualizovat relaxační scény nebo požadovaný výsledek, ani nemusíte meditovat nebo si opakovat tiše mantry. Proces Rekonektivního léčení bude totiž probíhat vždy, už jen tím, že jste se rozhodli pro toto setkání jste otevřeni přijímat.
Prostě to přijde a bude to jen a jen vaše chvilka s Vesmírem.
Doporučuji Vám pohodlný oděv, v co nejvyšší možné míře se vyhnout použití čehokoliv parfémovaného (deodoranty, parfémy, mýdla, krémy) a prosím o odložení všech ostrých šperků. Kovové doplňky nijak neovlivňují tok energie, ale mohli byste se cítit nepohodlně, kdyby Vás někde na těle tlačily.

To, že se ve vašem těle začíná něco dít poznáte podle chvění svých víček. Jde o bezděčnou a vůlí neovlivnitelnou reakci, k níž dochází při spojení s léčivými energiemi.
Když se později dostanete až do trassenzorického stavu, může se vám stát, že uvidíte různé barvy, budete cítit vlny energie procházející vaším tělem, můžete cítit teplo či chlad, velmi citliví klienti dokonce mohou mít pocit, že se jich někdo dotýká (jedná se však pouze o pocit, sdílení informací Reconnection je naprosto bezkontaktní). Klienti také často cítí zvláštní vůně (proto je vhodné se vyvarovat umělých parfémů, které by tyto vjemy mohly rušit), často dochází ke zpomalení a zklidnění dechu, zpomalení či úplné vymizení polykacího reflexu, k nekoordinovaným záškubům a pohybům končetin (zejména prstů na rukách). Častým jevem je točení hlavy, kručení v břiše, slzy či smích.
Všechny tyto i jiné reakce jsou naprosto v pořádku, nemějte z nich, prosím, jakýkoliv provinilý pocit. Jsou nedílnou a fascinující součástí procesu Reconnection®.
Rekonektivní léčení se dá chápat jako zastřešující metoda všech možných léčitelských směrů, neboť vás propojí s vaší prvotní a dokonalou představou Vás samých. Samotné sezení trvá okolo 20-30 minut, ale Vaše propojování bude pokračovat i když půjdete domů a také během následujících dní a měsíců. Můžete se rozhodnout, kolik sezení budete chtít absolvovat a do jaké míry se v těchto nových energiích "vykoupat". Doporučený počet sezení je 1-3 sezení. Vždy to záleží jen na Vás. Sami ucítíte a budete vnitřně vědět, jestli je nutné, přijít na další sezení.

Postup sezení:

Nejprve si malou chvíli promluvíme, pak si lehnete na masážní lehátko a uvolníte se. Zavřete oči a jen tak si budete relaxovat a odpočívat. Pozorujte vše, co Vás zaujme. Vnímejte a přijímejte vše co přijde, jelikož je to určeno jen a jen vám a jen a jen pro Vás. ​​​​
Tyto rekonektivní frekvence jsou velice inteligentní a proto je během sezení nijak neusměrňuji. Harmonizují vaší bytost přesně tam, kde je to pro Vás v tu danou chvíli nejdůležitější. Nemohu Vám slíbit, že se uzdravíte,  nebo že zmizí problém, kvůli kterému jste právě nyní přišli. Na druhou stranu jsem si zcela jista, že ke zlepšení stavu dojde úplně u každého, jenom občas někde úplně jinde, než jste chtěli, očekávali nebo tušili. Možná se díky setkání s frekvencemi Reconnection®, změní od základů celý váš život.
Co se během sezení přesně děje, to vám asi nikdo nevysvětlí. Je to jednoduché a krásné, jako vše dokonalé. Pokud máte o sezení zájem, vyhraďte si, prosím, asi 45-60 minut svého času.

Karla Saoudi Šťastná - Léčivá energie, Jiráskova 275 - Čížkovice | +420 777 873 227 | +420 602 940 905 | sarlot-111@seznam.cz | karla@lecivaenergie.eu

O cookies | GDPR