Informace pro klienty

PRO VAŠI OCHRANU

Jedinými autorizovanými a kvalifikovanými instruktory pro vyučování seminářů The Reconnection® a seminářů Rekonektivního léčení jsou Dr. Eric Pearl a vyučující tým The Reconnection®.
Také upozorňujeme, že pouze schválení absolventi Semináře Stupně I/II jsou autorizováni a kvalifikováni k provádění soukromých sezení Rekonektivního léčení a pouze schválení absolventi Semináře Stupně III jsou autorizováni a kvalifikováni k provádění vašeho The Reconnection® - ZNOVUNAPOJENÍ. 

PROHLÁŠENÍ

Dr. Eric Pearl a The Reconnection®, LLC ve spojení s The Reconnection® a Reconnective Healing®, a to včetně, ne však výlučně se semináři, vyučováním, jakoukoliv informací a/nebo lidmi, a to včetně, ne však výlučně s praktiky, instruktory, asistenty, zástupci, spolupracovníky, zaměstnanci, agenty a/nebo zplnomocněnými osobami, které se k tomu vztahují, nedává žádné sliby, garance, zastoupení nebo záruky vzhledem k lékařským diagnózám a/nebo lékařské léčbě a ani neprovádí diagnózy, ani neléčí specifické zdravotní problémy.

UPOZORNĚNÍ

Sami nesete plnou zodpovědnost za svoji vlastní lékařskou péči (léky předepsané lékařem nevysazujte bez předchozí konzultace se svým ošetřujícím lékařem). Máte-li zdravotní problémy, vždy vyhledejte svého kvalifikovaného lékaře. Nikdy nepoužívejte toto léčení jako náhradu klasické zdravotní péče (podle našeho právního řádu jím není). Použijte jej vždy jako doplněk klasické léčby. Něco, co pro sebe můžete udělat ""navíc"". To platí obzvláště u závažných onemocnění, které vyžadují lékařskou péči.
Rekonektivní léčení klient přijímá ze svobodné vůle a bez záruky vyléčení.
Se získanými osobními údaji nakládáme ve znění zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

To že jste se uzdravili, může konstatovat a případně léčbu ukončit pouze váš lékař, který má k dispozici spoustu vyšetření.