Často kladené otázky

Jaký je rozdíl mezi The Reconnection a Rekonektivním léčením?

Oba procesy The Reconnection i Rekonektivní léčení jsou návratem k našemu původnímu stavu harmonie a zdraví.

Rekonektivní léčení:

Rekonektivní léčení je terapie, na kterou chodí klienti, kteří mají nějaké zdravotní nebo psychické problémy. Dělá se na lehátku po dobu 30 minut, kdy klient leží na zádech a má zavřené oči. Terapeut pomocí frekvencí, to znamená bezdotykově pracuje s klientem, který mnohdy zažívá různé formy prožitků od hluboké relaxace, po samovolné pohyby některých svalů těla, může vidět různé barvy, obrazy, slyšet zvuky nebo mít jinou formu zážitku ve svém těle nebo psychice.
Rekonektivní léčení se dělá zpravidla 3 sezení v období jednoho týdne a pak se nechává léčení působit. Není to terapie na týdny, měsíce nebo roky. Dokáže vyřešit mnoho zdravotních i psychických problémů někdy na více úrovních.
V případě, že má klient potřebu nebo nějaký jiný problém v budoucnosti může sezení za nějakou dobu opakovat.
Výsledky Rekonektivního léčení mají tendenci být trvalé po zbytek života.

Proces The Reconnection (Znovunapojení):

Proces The Reconnection (Znovunapojení) je proces, který se dělá ve dvouch dnech v rozmezí 4 dnů, kdy musí být dokončen. Jedná se o dvě 30 – 45 minutová sezení, kde klient opět leží na lehátku se zavřenýma očima a odpočívá. Praktik aktivuje energetické dráhy a body v těle pomocí frekvencí (bezdotykově) v rámci daného systému.
Proces The Reconnection je většinou velkým evolučním skokem ve vývoji klienta v mnoha směrech. Tak jako Rekonektivní léčení harmonizuje náš život v mnoha oblastech (fyzická, psychická, emocionální, duchovní...) a akceleruje náš vývoj dopředu.
The Reconnection se dělá jednou za život a není potřeba jej nikdy opakovat.

Co při Rekonektivním léčení nebo The Reconnection ucítím?

Je to velmi individuální.

Spojení s frekvencemi a sezení samotné může být velice krásný a nezapomenutelný zážitek.

Je to opravdu častokrát něco co přesahuje v mnoha směrech naší představivost. Tak jako výsledky s tím často spojené.

Každý jsme individuální a každý tím pádem máme jinou formu cítění a prožitku.

Jsou lidé, kteří přijdou na sezení a jen si příjemně odpočinou. Pro mnoho z nich už toto je změna.

Jsou další lidé, kteří mají zážitky pestré a intenzivní.

Nic není dobře ani špatně. Neznamená vůbec, že když někdo má více zážitků, že to přináší více výsledků. Naopak neznamená, že když má někdo méně zážitků nebo minimální, že to na něj funguje méně. Je to jen forma jakou ten člověk vnímá a to co je opravdu důležité je to co se děje a narovná po sezení. Je to proces. Je třeba ho nechat rozvinout a zapůsobit.

Při seznení můžete zažít různé pocity v těle. Například brnění, teplo, chlad, samovolné pohyby různých svalů a částí těla, mrkání očních víček, změnu dýchání. Můžete mít pocit že se vznášíte, můžete mít pocit, že se Vaše tělo zvětšuje, můžete vidět barvy, které jste ještě neviděli, můžete slyšet zvuky, které jste ještě neslyšeli, můžete vidět spoustu obrazů, může se Vám objevit spousta zážitků na které jste již zapoměli a mnoho dalšího.

Důležité je ale vědět, že to je sice někdy zajímavé, ale není to podstatné pro vyléčení.

Nevytvářejte si očekávání. Co přijde – přijde samo a nemusíte to nějak spoluvytvářet nebo si představovat. Je to velmi, velmi reálné.

Jaký účinek mohu očekávat?

Primárně je lepší zbavit se očekávání. Tím umožníme přijít té nejoptimálnější formě řešení.

Velmi často se snažíme výsledky procesů v našem životě manipulovat nebo na ně vyvíjíme tlak.

Léčení může mít velmi komplexní formu a podobu a může přijít ze strany ze které bychom si ho nedovedli ani představit.

Co se týká výsledků a účinnosti The Reconnection a Rekonektivní léčení má celé spektrum známých výsledků v oblasti fyzických, psychických, emocionálních i duchovních problémů klientů, kteří sezení podstoupili.

Tím, že se nejedná o diagnózu, ani se nezaměřujeme na konkrétní problém klienta, ale pomáháme tělu a celému systému se vrátit do stavu původního zdraví a rovnováhy, může spojení s frekvencemi vyřešit prakticky každou formu nerovnováhy, často projevené do formy nemoci a zároveň společně s tím, vyřešit i jiné oblasti našeho života, které s tímto problémem souviseli.

Reconnection a Rekonektivní léčení mají výsledky s nemocemi jako jsou rakovina, parkinson, roztroušená skleróza, bolesti zad, problémy s klouby, nemoci pohybového ústrojí, problémy s trávením, problémy s tlakem, ledvinové a jiné onemocnění, psychické problémy, deprese a mnoho dalších....

Výsledky léčení mají většinou tendenci setrvat na celý život.

The Reconnection sebou přináší často i narovnání našich vztahů, změnu životní filozofie, změny nefunkčních vzorců chování, navýšení vnímání, sebevědomí a další...

Jak se mám na Rekonektivní léčení nebo The Reconnection připravit, co k tomu potřebuji?

Na oba procesy se není nutné připravovat a není potřeba mít něco dopředu připravovat.

Rekonektivní léčení ani The Reconnection není léčba spojená s diagnostikou. Je to spíše proces umožňující nám vrátit se do původního stavu harmonie, rovnováhy a zdraví.

Během spojení s frekvencemi si naše tělo někde hluboko v podvědomí vzpomene, že umí fungovat na stejné úrovni harmonie a zdraví jako jsou frekvence a postupně se začne do tohoto stavu vracet. Pro každého to má jinou formu, přesně podle toho co ten daný člověk potřebuje nejvíce.

Je to velmi přirozený proces a je vlastně lepší, když si neklademe žádná očekávání.

Prostě přijdeme lehneme si na lehátko a necháme prostor tomu co je pro nás nejvhodnější. A to co ví naše tělo, podvědomí a inteligence se kterou jsme během tohoto procesu v kontaktu nejlépe.

Může mi Rekonektivní léčení nějak uškodit? (již se léčím, jsem těhotná, atd...)

Ne nemůže.

Rekonektivní léčení není odstraňovnání různých symptomů, diagnóza ani jiná forma zaměření se na problémy v těle nebo životě klienta.

Rekonektivní léčení je pouze návrat k původnímu stavu harmonie a zdraví. To znamená, že naše tělo, psychika, emoční stav a v podstatě celý systém se začne vracet do svého optimálního stavu. Tento návrat může být pro každého jiný a někdy může vynést na povrch věci, před kterými jsme zavírali oči nebo je nechtěli vidět nebo řešit a určitou formou to před nás postaví tak, že jsme nuceni se tím zabývat a vyřešit to. Je to proces, který směřuje k tomu, abychom se dostali do integrity sami se sebou a aby se vše, co v našem systému dělá nepříjemnosti a disharmonii vyčistilo a vyléčilo.

Reconnection ani Rekonektivní léčení nemá žádné vedlejší účinky.

Mohu po léčení vykonávat běžnou činnost? (řízení automobilu, běžná pracovní činnost...)

Ano můžete. Po Rekonektivním léčení nebo The Reconnection budete v normálním stavu, kdy můžete vykonávat vše na co jste zvyklí. Někdy budete potřebovat nebo i chtít pár minut na vstřebání zážitků ze sezení, ale ani jeden z procesů Vás nebudou omezovat ve Vaší běžné činnosti. Naopak se můžete cítit mnohem klidnější a vyladěnější.

Je nutná kontrola po léčení?

Ne. Není to potřeba ani to není součástí praxe. Samozřejmě kdykoliv budete chtít cokoliv o procesu, který The Reconnection nebo Rekonektivní léčení přinesl sdílet nebo konzultovat můžete se obrátit na praktika, který s Vámi sezení dělal, ale žádná specifická kontrola ani další návštěva není potřeba.

Lze Rekonektivní léčení uplatnit na pojišťovnu?

Ne. V současné době to možné není, ale světový lídr této metody Dr. Eric Pearl a jeho tým pracují na tom, aby se Rekonektivní léčení stalo součástí zdravotní péče uznávanou širokou veřejností včetně lékařských institucí a pojišťoven. V některých státech již se to stalo, ale u nás to ještě tak není.

Rekonektivní léčení je v současnosti TOP v Alternativní medicíně

Rekoénektivní léčení je si můžeme představit jako deštník, pod který se vejdou všechny ostatní metody a terapie, které jsou dosud známy a vlastně je tam ještě hodně místa i pro ty zatím neznámé.